davaların birleştirilmesi

6 Nisan 2022

DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ VE DAVALARIN AYRILMASI

Davaların Birleştirilmesi ve Ayrılması   HMK MADDE 166 (1) Aynı yargı çevresinde yer alan aynı düzey ve sıfattaki hukuk mahkemelerinde açılmış davalar, aralarında bağlantı bulunması durumunda, […]