Cinsel suçlarda ispat

8 Haziran 2022

CİNSEL SUÇLARDA İSPAT-MAĞDUR BEYANI

Cinsel Suçlarda İspat – Mağdur Beyanı Türk Ceza Kanunu’nda yer alan cinsel suçlar, TCK m.102 ve devamında düzenleme altına alınmıştır. Bunlar; -Cinsel saldırı suçu. (TCK m.102) […]