avukat

21 Mayıs 2022

VEKALET GÖREVİNİN KÖTÜYE KULLANILMASI

Vekalet Görevinin Kötüye Kullanılması   Vekil, vekalet akdi çerçevesinde edimini ifa ederken gereken özeni göstermek zorundadır. Güven ilişkisinin en yoğun olduğu akit tiplerinden biri olan vekalet […]
17 Şubat 2020

Sicile Kayıt Yükümlülüğünden Muaf Olan Veri Sorumluları-2

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 16/2 maddesi “Kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline kaydolmak zorundadır.”  düzenlemesini barındırmaktadır. […]