suç

26 Nisan 2022

GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU

Güveni Kötüye Kullanma Suçu   TCK Madde 155 (1) Başkasına ait olup da, muhafaza etmek veya belirli bir şekilde kullanmak üzere zilyedliği kendisine devredilmiş olan mal […]
20 Nisan 2022

SUÇA TEŞEBBÜS VE GÖNÜLLÜ VAZGEÇME

Suça Teşebbüs ve Gönüllü Vazgeçme   SUÇA TEŞEBBÜS TCK Madde 35  (1) Kişi, işlemeyi kastettiği bir suçu elverişli hareketlerle doğrudan doğruya icraya başlayıp da elinde olmayan […]