Gemi

10 Mayıs 2022

DENİZ TİCARET HUKUKUNDA ÇATMA

Deniz Ticaret Hukukunda Çatma   TTK MADDE 1286 (1) Bu Bölüm hükümleri, iki veya daha çok geminin çarpışması “çatma” sonucu gemilere ve gemilerde bulunan insanlara veya […]