Yavuz Hukuk Bürosu;

Yavuz Hukuk Bürosu, sektöründe ilk sırada yer alan Ulusal, Yabancı ortaklı ve yurt dışındaki yabancı müvekkil şirketlere hukuki hizmet sunmakta olup, özellikle ticaret hukuku, iş hukuku, idare hukuku, icra iflas hukuku, iş hukuku, marka-patent ve diğer hukuk dallarında, 2002'den bu yana kurumsal tecrübesi ve güçlü yapısıyla hizmet vermektedir.

Faaliyet Alanlarımız

  • İmar planı, parselasyon, şuyulandırma,kamulaştırma konularındaki hukuki ihtilafların dava yoluyla çözümü,
  • Hukuka aykırı idari işlemlerin iptaline ilişkin davalar,
  • İdari para cezaları ve benzeri uyuşmazlıklarda ki iptal davaları,
  • İdarenin sorumluluğu ve tazminat (tam yargı) davaları,
  • İdari sözleşmelerden doğan davalar.

Öncelikli olarak şirket kuruluş ve ana sözleşmeleri, ortaklık sözleşmeleri, hizmet sözleşmeleri, ticari emtia alım-satım, kira, inşaat, kredi, lisans, acenta, franchise/bayilik sözleşmeleri olmak üzere;

  • Sözleşme görüşmelerinin yürütülmesi,
  • Taraf iradelerine, tarafların faaliyet alanı ve amacına en uygun şekilde cevap verecek sözleşme metinlerinin hazırlanması,
  • Mevcut sözleşmelerin incelenerek lehe ve aleyhe hükümlerin tespiti ve düzenlenmesi,
  • Sözleşme hükümlerini ihlal niteliği taşıyan eylemlerin değerlendirilmesi, ihlal nedeniyle tazminat ve cezai şart hükümlerinin talep ve dava edilmesi,
  • Sözleşmelerin kanuna ve sözleşme metnine uygun şekilde sona erdirilmesi.