Yavuz Hukuk Bürosu;

Yavuz Hukuk Bürosu, sektöründe öncü Ulusal ve uluslararası şirketlere,özellikle ticaret hukuku, iş hukuku, idare hukuku, icra iflas hukuku,marka-patent ve diğer hukuk dallarında 2002'den bu yana hukuki hizmet vermektedir.

Faaliyet Alanlarımız

  • İmar planı, parselasyon, şuyulandırma,kamulaştırma konularındaki hukuki ihtilafların dava yoluyla çözümü,
  • Hukuka aykırı idari işlemlerin iptaline ilişkin davalar,
  • İdari para cezaları ve benzeri uyuşmazlıklarda ki iptal davaları,
  • İdarenin sorumluluğu ve tazminat (tam yargı) davaları,
  • İdari sözleşmelerden doğan davalar.

Öncelikli olarak şirket kuruluş ve ana sözleşmeleri, ortaklık sözleşmeleri, hizmet sözleşmeleri, ticari emtia alım-satım, kira, inşaat, kredi, lisans, acenta, franchise/bayilik sözleşmeleri olmak üzere;

  • Sözleşme görüşmelerinin yürütülmesi,
  • Taraf iradelerine, tarafların faaliyet alanı ve amacına en uygun şekilde cevap verecek sözleşme metinlerinin hazırlanması,
  • Mevcut sözleşmelerin incelenerek lehe ve aleyhe hükümlerin tespiti ve düzenlenmesi,
  • Sözleşme hükümlerinin ihlali niteliği taşıyan eylemlerin değerlendirilmesi, ihlal nedeniyle tazminat ve cezai şart hükümlerine ait talep ve bunların dava edilmesi,
  • Sözleşmelerin kanuna ve sözleşme metinlerine uygun şekilde sona erdirilmesi.