Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı – Terör Eylemi Sebebiyle Yapı Malikinin Sorumluluğunda İlliyet Bağının Kesilip Kesilmediği