Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı – Garanti Beyanına Yer Verilmiş Olması Sözleşmeyi Tek Başına Garanti Sözleşmesi Haline Getirmez