Yargıtay Hukuk Genel Kurulu – İlliyet Bağının Kesilmesi Olasılığı Dar Yorumlanmalıdır. İlliyet Bağının Kesildiği İddiası, Sorumlu Kişiler Tarafından Açıkça İspatlanmadıkça Kabul Edilmemelidir.