Yargıtay Hukuk Genel Kurulu – Avukat Stajyeri Tebligat Kanununda Sayılan Daimi Çalışan veya Müstahdem Sıfatını Taşımamaktadır. Avukatın Yazılı Onayı Olmadıkça Stajyer Avukata Yapılan Tebliğ Geçersizdir.