Yargıtay 20. Ceza Dairesi – Hazırlık Hareketleri Cezalandırılmayan Hareketlerdir.