Yargıtay 19. Ceza Dairesi Kararı – Konkordato Mühletinin İleri Tarihli Çekler Bakımından Karşılıksız Çek Yargılamalarına Etkisi