Yargıtay 17. Hukuk Dairesi Kararı – Bina Maliki ve Kat Maliklerinin Ortak Tesisattan Kaynaklanan Hasardan Sorumluluğu