Hafta İçi : 09:00-18:00
·

Yargıtay 15. Ceza Dairesi Kararı – Konkordato Mühleti İçerisinde Çek Keşide Eden Borçlu Çek Karşılığını Bulundurmakla Yükümlüdür

T.C.

YARGITAY

15. CEZA DAİRESİ

E. 2011/34

K. 2011/672

T. 15.9.2011

• KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK ( Konkordato Talebinde Bulunan ve Bu İstemi Kabul Edilerek Mühlet Verilen Borçlu – Çeklerin Bankaya İbraz Tarihlerinde Henüz Konkordato Talebinde Bulunmamış Olan Sanığın Eyleminin Suç Teşkil Edeceği )

• KONKORDATO TALEBİ ( Konkordato Talebinde Bulunan ve Bu İstemi Kabul Edilerek Mühlet Verilen Borçlu – Çeklerin Bankaya İbraz Tarihlerinde Henüz Konkordato Talebinde Bulunmamış Olan Sanığın Eyleminin Karşılıksız Çek Keşide Etmek Suçunu Oluşturacağı )

• ÇEKİN BANKAYA İBRAZ EDİLDİĞİ TARİH ( Konkordato Talebinde Bulunan ve Bu İstemi Kabul Edilerek Mühlet Verilen Borçlu – Çeklerin Bankaya İbraz Tarihlerinde Henüz Konkordato Talebinde Bulunmamış Olan Sanığın Eyleminin Karşılıksız Çek Keşide Etmek Suçunu Oluşturacağı )

2004/m.285, 290

ÖZET : 3167 S.K.’ya muhalefet suçunda konkordato talebinde bulunan ve bu istemi kabul edilerek mühlet verilen borçlunun komiser nezaretinde işlerine devam etme hakkına haiz olup yalnızca mühlet ilanından itibaren rehin ve ipotek tesis edilmeyeceği, gayrimenkul satamayacağı kefil olamayacağı ve ivazsız tasarruflarda bulunamayacağı, aksi takdirde yaptığı akitlerin hükümsüz olacağı öngörülmüş bulunduğundan, sanığın mühlet içinde keşide ettiği çeklerin karşılığını bulundurma sorumluğunun olmasına ve aksi durumun karşılıksız çek keşide etme suçunu oluşturması karşısında, çeklerin bankaya ibraz tarihlerinde henüz konkordato talebinde bulunmamış olan sanık hakkında beraat kararı verilmesi hukuka aykırıdır.

DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : İcra İflas Kanunu’nun 285 inci maddesi uyarınca konkordato talebinde bulunan ve bu istemi kabul edilerek mühlet verilen borçlunun aynı Kanunun 290. maddesine göre komiser nezaretinde işlerine devam etme hakkına haiz olup yalnızca mühlet ilanından itibaren rehin ve ipotek tesis edilmeyeceği, gayrimenkul satamayacağı kefil olamayacağı ve ivazsız tasarruflarda bulunamayacağı, aksi takdirde yaptığı akitlerin hükümsüz olacağı öngörülmüş bulunduğundan, sanığın mühlet içinde keşide ettiği çeklerin karşılığını bulundurma sorumluğunun olmasına ve aksi durumun karşılıksız çek keşide etme suçunu oluşturması karşısında, çeklerin bankaya ibraz tarihlerinde henüz konkordato talebinde bulunmamış olan sanık hakkında yazılı şekilde beraat kararı verilmesi,

SONUÇ : Yasaya aykırı, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün 5320 Sayılı Kanunun 8/1 inci maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 Sayılı C.M.U.K.nun 321 inci maddesi uyarınca BOZULMASINA, temyiz harcının istenmesi halinde iadesine, 15.09.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İlgili Yazılar

whatsappdestek iletişim iletişim