Yargıtay 15. Ceza Dairesi Kararı – Konkordato Mühleti İçerisinde Çek Keşide Eden Borçlu Çek Karşılığını Bulundurmakla Yükümlüdür