Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Kararı – Tasfiyesi Tamamlanıp Ticaret Sicilinden Silinmek Suretiyle Hukuk Alemindeki Varlığı Sona Eren ( Münfesih ) Şirketin, Yargılamanın Tarafı Olmak Ehliyeti De Bulunmamaktadır.