Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Kararı – Takibe Dayanak İlamda, Borçlunun Vekille Temsil Edildiği Görülmektedir; Azil veya İstifa Karşı Tarafa Bildirilinceye Kadar Tebligat Vekile Yapılır ve Bu Tebligat ile Süreler İşlemeye Başlar.