Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Kararı – Daha Önce Takibe Konu Edilen ve Mahkemece Takibin Devamına Karar Verilen Alacak Kalemleri Yönünden Takibe Devam Edilebilmesi İçin Ayrıca Bir İcra Emri Gönderilmesine Gerek Yoktur