Yargıtay 12. Hukuk Dairesi – Borçlunun Meskeniyet Şikayetinde Bulunduğu Taşınmaza, Tapuda Haciz Şerhinin İşlendiği, Borçluya Davetiye Tebliğ Edilmediği, Kıymet Takdirine Dair Keşfin Yapıldığı Dosyadaki Bilirkişi Raporundan Görülmüş Olup, Borçlunun Hacizden En Erken Bu Tarihte Haberdar Olduğu Anlaşılmakla, Yapılan Meskeniyet Şikayetinin Süresinde Olduğunun Kabulü Gerekir.