Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Kararı – Şirket Tüzel Kişiliğinin Dava Sırasında Sicilden Terkini ve Şirketin İhyası