Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Kararı – Şirket Sermayesinin Artırılmaması Nedeniyle Terkin İşleminin İptali ve Şirketin İhyası