Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Kararı – Banka Teminat Mektubunun Garanti Sözleşmesi Niteliği