Hafta İçi : 09:00-18:00
·

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 16/2 maddesi “Kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline kaydolmak zorundadır.”  düzenlemesini barındırmaktadır. Madde düzenlemesinde kendisine yer bulan Veri Sorumluları Sicili, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından kontrol edilen VERBİS’i işaret etmektedir.

Kanunun düzenlemesi incelendiğinde açıkça görülmektedir ki veri işleyen kişilerin kural olarak VERBİS sistemine kayıtlı olması gerekmektedir ancak kanunda ve kanunla verilen yetkiye dayanılarak çıkarılan kurul kararlarında yer verilen istisna kapsamında kalan veri sorumluları sicile kayıt zorunluluğundan muaf olacaktır.

Sicile kayıt zorunluluğunun düzenlendiği KVKK 16. maddesi devamında “Kurul tarafından, Veri Sorumluları Siciline kayıt zorunluluğuna istisna getirilebilir.”  hükmüne yer verilmiştir. Kişisel Verileri Koruma Kurulu kanunla kendisine verilen bu yetkiye istinaden 19.07.2018 tarihli 2018/87 sayılı kararı ile sicile kayıt zorunluluğuna istisna getirmiştir. İlgili kararı Veri Sorumluları Siciline Kayıt Yükümlülüğünden Muaf Olan Veri Sorumluları-1 başlığı ile sitemizde bulabilirsiniz.

İşbu yayınımızda ise Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 02.04.2018 tarihli, 2018/32 sayılı ve 05.07.2018 tarihli, 2018/75 sayılı kararları incelenecektir. Daha önce incelemiş olduğumuz kararda veri sorumlusu gerçek veya tüzel kişinin yıllık çalışan sayısı, yıllık mali bilançosu gibi birden fazla faktör dikkate alınarak istisna kapsamına sokulduğu görülmektedir, işbu yazımızda yer vereceğimiz kararlarda ise yalnızca veri sorumlusunun faaliyet alanı dikkate alınmıştır.

02.04.2018 tarihli, 2018/32 sayılı kararla birlikte Kurul tarafından ek liste yayınlanmış ve ek liste kapsamında kalan veri sorumluların sicile kayıt yükümlülüğünden muaf olacağı belirtilmiştir akabinde 05.07.2018 tarih, 2018/75 sayılı karar ile arabuluculara ilişkin karar oluşturularak arabulucular da istisna kapsamına alınmıştır. Bu doğrultuda Veri Sorumluları Siciline Kayıt Yükümlülüğünden Muaf Olan Veri Sorumluları:

  • Herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla yalnızca otomatik olmayan yollarla kişisel veri işleyenler,
  • 01.1972 tarihli ve 1512 sayılı Noterlik Kanunu uyarınca faaliyet gösteren noterler.
  • 11.2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanununa göre kurulmuş derneklerden, 20.02.2008 tarihli ve 5737 sayılı Vakıflar Kanununa göre kurulmuş vakıflardan ve 18.10.2012 tarihli 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa göre kurulmuş sendikalardan yalnızca ilgili mevzuat ve amaçlarına uygun, faaliyet alanlarıyla sınırlı ve sadece kendi çalışanlarına, üyelerine, mensuplarına ve bağışçılarına yönelik kişisel veri işleyenler,
  • 04.1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununa göre kurulmuş siyasi partiler,
  • 03.1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca faaliyet gösteren avukatlar,
  • 06.1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu uyarınca faaliyet gösteren serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler,
  • Arabulucular. şeklinde sayılabilecektir.

Sonuç olarak yukarıda yer verilen gruplardan birine dahil olan veri sorumlusunun sicile kayıt yükümlülüğü olmayacaktır ancak unutulmamalıdır ki sicile kayıt yükümlülüğünden muaf olunması, veri sorumlusu olduğu gerçeğini değiştirmeyecektir bu nedenle 6698 sayılı KVKK kapsamında yer verilen diğer yükümlülüklere uygun hareket edilmesi gerekmektedir.

İlgili Yazılar

whatsappdestek iletişim iletişim