Hafta İçi : 09:00-18:00
·

Verbis kavramı 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile birlikte hayatımıza girmiştir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 16/2 maddesi “Kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline kaydolmak zorundadır.”  düzenlemesini barındırmaktadır. Madde düzenlemesinde kendisine yer bulan Veri Sorumluları Sicili, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından kontrol edilen VERBİS’i işaret etmektedir.

Kanunun düzenlemesi incelendiğinde açıkça görülmektedir ki veri işleyen kişilerin kural olarak VERBİS sistemine kayıtlı olması gerekmektedir ancak kanunda ve kanunla verilen yetkiye dayanılarak çıkarılan kurul kararlarında yer verilen istisna kapsamında kalan veri sorumluları sicile kayıt zorunluluğundan muaf olacaktır.

Sicile kayıt zorunluluğunun düzenlendiği KVKK 16. maddesi devamında “Kurul tarafından, Veri Sorumluları Siciline kayıt zorunluluğuna istisna getirilebilir.”  hükmüne yer verilmiştir. Kişisel Verileri Koruma Kurulu kanunla kendisine verilen bu yetkiye istinaden 19.07.2018 tarihli 2018/87 sayılı kararı ile sicile kayıt zorunluluğuna istisna getirmiştir. İlgili kararda “… yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olan gerçek veya tüzel kişi veri sorumlularından ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olmayanların; Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünden istisna tutulmasına…” ibarelerine yer verilmiştir.  Bu karar doğrultusunda veri sorumlusu gerçek veya tüzel kişilerin sicile kayıt zorunluluğundan muaf olabilmesi için kararda yer verilerin üç şartın da bir arada gerçekleşmesi gerekmektedir.  Bu şartlar;

  • Veri sorumlusunun yıllık çalışan sayısı 50’den az olmalıdır.
  • Veri sorumlunun yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olmalıdır.
  • Veri sorumlusunun ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olmamalıdır şeklinde sayılabilecektir.

Sonuç olarak bu üç şartın bir arada gerçekleşmesi ihtimalinde veri işleyen veri sorumlusunun sicile kayıt yükümlülüğü olmayacaktır ancak unutulmamalıdır ki sicile kayıt yükümlülüğünden muaf olunması, veri sorumlusu olduğu gerçeğini değiştirmeyecektir bu nedenle 6698 sayılı KVKK kapsamında yer verilen diğer yükümlülüklere uygun hareket edilmesi gerekmektedir.

İlgili Yazılar

whatsappdestek iletişim iletişim