Hafta İçi : 09:00-18:00
·

Daha önceki yazımızda vasiyetname düzenlemek için gerekli şartlardan, vasiyetnamenin nasıl ve hangi şekillerde düzenlenebildiğinden bahsetmiştik. Bu yazımızda ise vasiyetnameye karşı başvurulacak hukuki yoldan bahsedeceğiz.

Vasiyetname vasiyet edenin son isteklerini yansıtan bir belge olması sebebiyle bizim hukukumuzda ehliyetsizlik, irade sakatlığı, hukuka ve ahlaka aykırılık ve şekle aykırılık hallerinde vasiyetnamenin iptal edilebilirliği söz konusudur. Vasiyetname bu durumda geçmişe etkili olarak yapıldığı andan itibaren ortadan kaldırılır.

Aldatma, korkutma, zorlama sonucu vasiyetname düzenlenmesi halinde, miras bırakan bu durumun ortadan kalmasından itibaren 1 yıllık hak düşürücü süre içerisinde vasiyetnameden dönmezse yapılan bu işlem artık geçerli olur ve ölümden sonra mirasçılarda dava açamaz!

Açılacak olan vasiyetnamenin iptali davasının davacıları vasiyetnamenin iptal edilmesinde menfaati bulunan mirasçılar veya vasiyet alacaklılarıdır. Dava lehine vasiyet yapılanlara karşı açılır. Bu dava miras bırakanın son yerleşim yeri Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılacaktır.

Vasiyetnamenin iptali davası; davacının tasarrufu, iptal sebebini ve kendisinin hak sahibi olduğunu öğrendiği tarihten başlayarak 1 yıl ve her halde vasiyetnamenin açılma tarihinin, diğer tasarruflarda mirasın geçmesi tarihinin üzerinden iyi niyetli davalılara karşı 10 yıl, iyi niyetli olmayan davalılara karşı 20 yıl içinde açılabilir. Vasiyetname usulünce açılıp ilgililere tebliğ edilmeden 1 yıllık hak düşürücü süre başlamaz. Burada önemle belirtmek gerekir ki, vasiyet eden hayatta olduğu sürece bu dava açılamaz!

Vasiyetnamenin iptaline karar verilmesi halinde, bu karar sadece iptalini talep edenler için hüküm doğuracaktır. Vasiyetnamenin iptalini talep etmeyenler için geçerli olmaya devam edecektir!

Daha önce yine bahsettiğimiz üzere; miras bırakanın tasarruf özgürlüğünü aşarak saklı pay sahibi mirasçıların miras hakkına yaptığı saldırının giderilmesi yani mirastan mal kaçırma eyleminin varlığı halinde miras bırakanın yaptığı tasarrufların kanuni sınırlar içerisine çekilmesi için açılacak dava “tenkis davası”dır. Tenkis davası ve vasiyetnamenin iptali davası konu olarak birbirinden farklı dava türleridir!

Vasiyetname düzenleme yada düzenlenmiş vasiyetnameye karşı başvurulabilecek yollar hakkında bilgi almak için her zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Önceki Yazı

İlgili Yazılar

whatsappdestek iletişim iletişim