USULSÜZ OLARAK ELDE EDİLEN BİR DELİL SOMUT OLAYIN ÖZELLİĞİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLEBİLİR