Hafta İçi : 09:00-18:00
·
Uzman Kadro
Alanında uzman avukatlar
Güven
Hukukta güvenle adım atın!
İletişime Geçin

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Daha önceki yazılarımızda Yabancı Para Borçlarına değinmiş ve değişen kur farkı durumunda başvurulabilecek hukuksal yöntemlerden bahsetmiştir.

Ülke ve dünya ekonomisinde yaşanan gelişmeler sonucunda 12/09/2018 tarihli “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” ile ilgili kararın 4.maddesine (g) bendi eklenerek yabancı para birimiyle ilgili borçlanmalara sınır getirilmiştir.

Bu karara göre Türkiye’de yerleşik kişiler, Bakanlıkça belirlenen haller dışında, kendi aralarındaki menkul ve gayrimenkul alım satım, taşıt ve finansal kiralama dahil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama, leasing ile iş, hizmet ve eser sözleşmelerinde sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştıramayacaktır.

Ayrıca anılan kararın devamı hükümlerinde yukarıdaki maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde, söz konusu bentte verilen ve daha önce akdedilmiş yürürlükteki sözleşmelerdeki döviz cinsinden kararlaştırılmış bulunan bedellerin, yine Bakanlıkça belirlenen haller dışında, Türk parası olarak taraflarca yeniden belirlenmesi gerektiği düzenlenmiştir.

Bu karar 13/09/2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmasından itibaren yürürlüğe girmiştir ve bu tarihten itibaren yukarıda anılan sözleşmeler bakımından bu kısıtlama uygulanacaktır.

İlgili karar şu şekildedir;

 

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI  KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

                MADDE 1- 7/8/1989 tarihli ve 32 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kararın 4üncü maddesine aşağıdaki bent eklenmiştir.

“g) Türkiye’de yerleşik kişilerin, Bakanlıkça belirlenen haller dışında, kendi aralarındaki menkul ve gayrimenkul alım satım, taşıt ve finansal kiralama dâhil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama, leasing ile iş, hizmet ve eser sözleşmelerinde sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılamaz.”

MADDE 2- Aynı Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçici Madde 8 – Bu Kararın 4üncü maddesinin (g) bendinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde, söz konusu bentte belirtilen ve daha önce akdedilmiş yürürlükteki sözleşmelerdeki döviz cinsinden kararlaştırılmış bulunan bedeller, Bakanlıkça belirlenen haller dışında; Türk parası olarak taraflarca yeniden belirlenir.”

MADDE 3-Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

 

 

 

 

 

Related Posts