Hafta İçi : 09:00-18:00
·

Trafik kazalarında taksirle yaralama :Taksirle yaralama suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 89. Maddesinde düzenlenmiştir. Bir başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, üç aydan bir yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır. Bu tanım, taksirle yaralama suçunun basit halidir.

Suçun nitelikli halleri maddenin 2. fıkrasında düzenlenmiştir. Buna göre taksirle yaralama sonucunda; mağdurun, duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflamasına, vücudunda kemik kırılmasına, konuşmasında sürekli zorluğa, yüzünde sabit ize, yaşamını tehlikeye sokan bir duruma, gebe bir kadının çocuğunun vaktinden önce doğmasına neden olunmuşsa ceza yarı oranda arttırılır.

Suçun neticesi itibariyle ağırlaşmış halleri maddenin 3. fıkrasında düzenlenmiştir. Buna göre taksirle yaralama sonucunda; mağdurun, iyileşmesi olanağı bulunmayan bir hastalığa veya bitkisel hayata girmesine, duyularından veya organlarından birinin işlevinin yitirilmesine, konuşma ya da çocuk yapma yeteneklerinin kaybolmasına, yüzünün sürekli değişikliğine, gebe bir kadının çocuğunun düşmesine, neden olunmuşsa ceza bir kat arttırılır.

Fiilin birden fazla kişinin yaralanmasına sebep olması halinde altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Suçun soruşturma ve kovuşturma evrelerinde takibi şikayete bağlıdır. Ancak suçun birinci fıkrada yer alan basit hali haricindeki hallerde Cumhuriyet Savcısının re’sen soruşturma açma ve kamu davası açma hakkı bulunmaktadır.

Taksirle yaralama, özellikle trafik kazalarında sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Taksirle bir başkasının yaralanmasına sebebiyet veren kişinin gerçekleşen kazada kusuru araştırılır. Kusur hesaplaması alanında uzman bilirkişi tarafından gerçekleştirilir. Genellikle trafik bilirkişileri rapor düzenlemektedir. Kazanın gerçekleştiği anda, fail ve mağdurun hangi trafik kuralına riayet etmediği veya bir başkasının fiilinin bu kazaya sebebiyet verip vermediği hususları, tarafların iddialarına ve savunmalarına göre incelenecektir.

Bilirkişinin incelemesinde Karayolları Trafik Kanunu çerçevesinde belirlenmiş kurallar dikkate alınacaktır. Takip mesafesinin korunup korunmadığı, gece vakti farların açık olup olmadığı, bozuk far sebebiyle kazanın oluşup oluşmadığı gibi hususlar bilirkişi tarafından dikkatle değerlendirilir.

Yapılan kusur incelemesinde failin, kazanın oluşmasında ve mağdurun yaralanmasında herhangi bir kusurunun bulunmadığı veya mağdurun kazaya kendisinin sebebiyet verdiği tespit edilirse cezaya hükmolunmaz, fail hakkında beraatine hükmedilir.

Suç şikayete bağlı olduğundan şikayet zamanaşımı süresi yaralanmanın meydana geldiği günden itibaren 6 ay olarak belirlenmiştir. 6 aylık sürenin hastanede tedavi altında olma gibi sebeplerle kaçırılması halinde hastane raporları, yatış ve taburcu belgeleri ile şikayette bulunmak gerekir. Şikayet, Cumhuriyet Savcılığı’na yapılabileceği gibi, Polis Memuru’na, Jandarma Er’e de yapılabilir.

Mağdurun şikayeti üzerine yürütülen soruşturmada fail hakkında iddianame düzenlenmesi akabinde suç hakkında yargılama başlayacaktır. Suçun basit hali şikayete tabi olduğundan, mağdurun şikayetinden vazgeçmesi sonucunda fail hakkındaki dava düşer. Yine, taksirle yaralama suçu uzlaştırmaya tabidir. Hakim re’sen uzlaştırma bürosundan bir uzlaştırmacı görevlendirir. Tarafların uzlaştırmacı önünde doğan zararların giderilmesi vb. hususlarda anlaşması mümkündür. Uzlaşma sonucunda şikayet hakkı düşer.

 

İlgili Yazılar

whatsappdestek iletişim iletişim