Hafta İçi : 09:00-18:00
·

Tehiri icra yani icranın geri bırakılması İİK Madde 36’da düzenlenmiştir. Bu maddeye göre ;

Tehiri icra, ilamlı icra takiplerinde, ilk derece mahkemesi kararının borçlu tarafından istinaf veya temyiz edilmesi durumunda, icra işlemlerinin üst mahkeme incelemesi sonuçlanana kadar durdurulmasıdır. Tehiri icra, icranın geri bırakılması olarak da bilinir.”

Tehiri icrada ilamlı icra takibi borçlusu, icra dosyasında belirli bir teminat göstererek icra işlemini, temyiz veyahut istinaf mahkemesinden alacağı bir kararla bu üst derece mercilerinden birindeki dosya sonuçlanıncaya kadar durdurur.

TEHİRİ İCRA SÜRECİNİN ŞARTLARI NELERDİR?

Tehiri icra sürecinin gerçekleştirilebilmesi için bazı şartların gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu şartlar:

  • İlamlı bir icra takibi olması gerekmektedir.
  • İlama dayanan dava dosyasının istinaf/temyiz edilmesi gerekmektedir.Söz konusu istinaf/temyizin tehiri icra talebiyle yapılması gerekmektedir.
  • İlk derece mahkemesi kararının usulüne uygun bir biçimde karşı tarafa tebliğ edilmiş olması gerekmektedir.
  • Tehiri icra talebi için söz konusu teminat bedelinin dosyaya 3 aylık faiziyle yatırılması gerekmektedir.

TEHİRİ İCRA SÜRECİ NASIL İŞLER?

Tehiri icra sürecinin ilk başlangıcı ilama dayanılarak başlatılmış olan icra takibinin borçlu tarafa usulüne uygun olarak tebliğ edilmesidir. Söz konusu tebliğ işlemi gerçekleştikten sonra borçlu taraf, ilamlı takibin dayanağı olan ilamın istinaf/temyiz edileceğine dair bir derkenar almalı ve icra dosyasına sunmalıdır.

İlk derece mahkemesi tarafından verilen karara karşı istinaf/temyiz yoluna gidildiğine dair olan tensibe derkenar denmektedir.

Bunun ardından tehiri icra sürecinin devam edebilmesi için icra dosyasına teminat yatırılması gerekmektedir. Teminat,icra dosyasındaki güncel borcun toplam bedelinin üzerine üç aylık faiz eklenerek hesaplanacak olan dosya hesabı kadardır. Söz konusu teminat dosyaya nakdi olarak yatırılabileceği gibi herhangi bir bankadan alınan teminat mektubu biçiminde de söz konusu olabilmektedir.

Teminat yatırıldıktan ve derkenar alındıktan sonra borçlu,icra dosyasından mehil vesikası almalıdır. Mehil vesikası,tehiri icra kararı kararı getirmek üzere alınan süreyi gösteren bir belgedir. Borçlunun yatırmış olduğu teminat uygun kabul edilirse borçlu icra müdürlüğüne başvurur ve tehiri icra kararının getirilmesi için 60 günlük mehil vesikası alır. Söz konusu 60 günlük süre içinde icra dosyası Yüksek Mahkemenin söz konusu dosya hakkında vereceği onama veya bozma kararına kadar durur. 60 günlük süre içinde eğer mahkeme karar vermezse borçlu 30 günlük ek süre talebinde bulunabilir. Borçlu ek süre içinde de tehiri icra kararı getiremezse alacaklı yatırılan teminatı icra dairesinden alacağını tahsil etme amacıyla talep edebilecektir. Ancak yüksek mahkeme ilama konu edilen ilk derece mahkemesi kararını bozarsa borçlu tehiri icra talebi için yatırmış olduğu teminatı tümüyle geri alabilecektir.Yüksek mahkeme tam tersi bir karar verirse de  alacaklı, yatırılan teminattan alacağını tahsil etme imkanına haiz olur.

 

 

 

İlgili Yazılar

whatsappdestek iletişim iletişim