zilyetlik

26 Nisan 2022

GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU

Güveni Kötüye Kullanma Suçu   TCK Madde 155 (1) Başkasına ait olup da, muhafaza etmek veya belirli bir şekilde kullanmak üzere zilyedliği kendisine devredilmiş olan mal […]
20 Kasım 2020

ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN ZİLYETLİĞİ DURUMUNDA İSTİHKAK DAVASI

Üçüncü Kişinin Zilyetliği Durumunda İstihkak Davası İstihkak terimi bir mal üzerinde hak iddia etme, hak talep etme anlamında kullanılmaktadır. İcra İflas Hukukunda istihkak iddiası, hacizli mallar […]
18 Eylül 2020

BORÇLUNUN ZİLYETLİĞİ DURUMUNDA İSTİHKAK DAVASI

  Borçlunun Zilyetliği Durumunda İstihkak Davası İstihkak terimi bir mal üzerinde hak iddia etme, hak talep etme anlamında kullanılmaktadır. İcra İflas Hukukunda istihkak iddiası, hacizli mallar […]