yıllık izin

10 Nisan 2020

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Kararı – Yıllık Ücretli İzin Kullandırılması Yerine Para Ödenemez

T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ E. 2015/8588 K. 2016/20520 T. 21.11.2016 ÇALIŞMA SÜRERKEN YILLIK İZİN KULLANILMAKSIZIN ÜCRETİNİN ÖDENMESİ (Yıllık İzin Hakkını Ortadan Kaldırmayacağı ve Yıllık Ücretli […]
10 Nisan 2020

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Kararı – Yıllık İzin Hesabında Aralıklı Çalışılan Süreler De Hesaba Dahil Edilir

T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ E. 2008/11592 K. 2009/30499 T. 5.11.2009 YILLIK İZİN ÜCRETİ ALACAĞI ( Hükme Esas Alınan Bilirkişi Raporunda Davacının Fiilen Çalıştığı Sürenin 5 […]
10 Nisan 2020

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi – Yıllık Ücretli İzin Hakkından Vazgeçilemez

T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ E. 2003/10839 K. 2003/22571 T. 23.12.2003 DAVA : Davacı, yıllık izin ücretinin ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkeme, davayı reddetmiştir. Hüküm süresi […]
10 Nisan 2020

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Kararı – Yıllık Ücretli İznin Talep Edilen Zamanda Kullandırılmaması İşçiye Haklı Nedenle Fesih Hakkı Vermez

T.C. YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ E.1997/18437 K.1997/22430 T.24.12.1997 ZAM İSTEĞİ KABUL EDİLMEYEN İŞÇİNİN İŞ AKDİNİ FESHİ ( İhbar ve Kıdem Tazminatı Talebi ) İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI […]