yıllık izin ücretinde zamanaşımı

10 Nisan 2020

Yıllık Ücretli İzin Hakkının Süresi ve Uygulanma Esasları

Yıllık Ücretli İzin Süreleri Yıllık ücretli izin süreleri 4857 sayılı İş Kanunu’nun 53. Maddesiyle işçinin kıdemi esas alınarak düzenlenmiştir. Kanuna göre çalışma süresi; Bir yıldan beş […]