yetkili mahkeme

13 Mayıs 2022

CEZA MUHAKEMESİNDE YER YÖNÜNDEN YETKİ

Ceza Muhakemesinde Yer Yönünden Yetki   Ceza Muhakemesinde yer yönünden yetki kesindir. Taraflar aralarında anlaşarak yetkili mahkemeyi değiştiremezler. Yetkisizlik kararını mahkeme re’sen verebilir. Tarafların bu yönde […]
17 Nisan 2022

İFLAS SEBEPLERİ VE İFLASTA YETKİ

İflas Sebepleri ve İflasta Yetki   İflas sebepleri, genel iflas sebepleri ve özel iflas sebepleri olmak üzere ikiye ayrılır.   Genel iflas sebepleri Bir tacirin muaccel […]