yargıtay

8 Haziran 2022

CİNSEL SUÇLARDA İSPAT-MAĞDUR BEYANI

Cinsel Suçlarda İspat – Mağdur Beyanı Türk Ceza Kanunu’nda yer alan cinsel suçlar, TCK m.102 ve devamında düzenleme altına alınmıştır. Bunlar; -Cinsel saldırı suçu. (TCK m.102) […]
5 Haziran 2022

SES VEYA GÖRÜNTÜLERİN KAYDA ALINMASI SUÇU

Ses Veya Görüntülerin Kayda Alınması Suçu  TCK Madde 286 Soruşturma ve kovuşturma işlemleri sırasındaki ses veya görüntüleri yetkisiz olarak kayda alan veya nakleden kişi, altı aya […]
4 Haziran 2022

ARAÇ DEĞER KAYBI TAZMİNATI

Araç Değer Kaybı Tazminatı Araç değer kaybı, meydana gelen trafik kazası neticesinde hasara uğrayan ve bu sebeple bakım, onarım, tadilat gören bir aracın bundan sonra ikinci […]
1 Haziran 2022

ÖZEL İŞARET VE KIYAFETLERİ USULSÜZ KULLANMA SUÇU

Özel İşaret ve Kıyafetleri Usulsüz Kullanma Suçu Özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma suçu Türk Ceza Kanunu’nun 264. Maddesinde düzenlenmekte olup Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine […]
28 Mayıs 2022

GEÇİCİ NEDENLER, ALKOL VEYA UYUŞTURUCU ETKİSİNDE OLMA (TCK34)

Geçici Nedenler, Alkol ve Uyuşturucu Etkisinde Olma (TCK34)   TCK Madde 34 (1) Geçici bir nedenle ya da irade dışı alınan alkol veya uyuşturucu madde etkisiyle, […]
26 Mayıs 2022

TRAFİK KAZASI TAZMİNAT DAVASI

Trafik Kazası Tazminat Davası Trafik kazası sonucu tazminat istemiyle hem bedensel hem de malvarlıksal zararların giderilmesi amaçlanır. En az bir motorlu aracın katıldığı kazalar, trafik kazası […]
24 Mayıs 2022

İSİM VE SOYİSİM DEĞİŞTİRME DAVASI

İsim ve Soyisim Değiştirme Davası   Kişinin adı ve soyadı, kişinin şahsına sıkı sıkıya bağlı şahıs varlığı haklarındandır. Kişilerin toplum içerisinde tanınmasına hizmet ederek insanın kimliğinin […]
22 Mayıs 2022

DÜĞÜN TAKILARI KİME AİTTİR? YARGITAY KARARLARIYLA

Düğün Takıları Kime Aittir?    YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2017/3-1038 K. 2021/458 T. 13.4.2021 Davacı vekili boşanma talebini de içeren daha sonra ziynet talepleri yönünden […]
21 Ocak 2022

TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN KALDIRILMASI

Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması  Temel hukuk kurallarının en önemlilerinden bir tanesi alacak haklarının nispiliği ilkesidir. Alacak hakkı, ancak hukuki ilişkinin tarafları arasında ileri sürülebilir. Kural olarak […]
17 Ocak 2022

YENİ DÖNEMDE KİRA ARTIŞI İÇİN KİRACIYA İHTAR GÖNDERİLMESİ ZORUNLU MU?

Kira bedelinin ödenmesi için kararlaştırılan tarihin çok defa “belirli vade” niteliğinde olacağı dikkate alınırsa, bu tarihin geçirilmesi ihtar gerekmeksizin temerrüdün gerçekleşmesine yol açacaktır. Kira artışı için […]
17 Nisan 2020

Gerçek Kişi Tarafından Verilen Kefalette Sorumluluk Süresi

Kefalette Sorumluluk Süresi 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 598. maddesiyle kefalet sözleşmesinin kanun gereği sona erme halleri sayılmıştır. İlgili maddenin üçüncü fıkrasıyla gerçek kişi kefiller için […]
23 Mart 2020

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Kararı – İşveren İşçinin Ücretinde ve Ek Haklarında İndirim veya Değişiklik Yapabilir mi?

T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ E. 2019/7770 K. 2019/22461 T. 16.12.2019 DAVA : Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, […]