yapı malikinin sorumluluğu

16 Nisan 2020

Yapı (Bina) Malikinin Sorumluluğu

Bu yazımızda TBK 69. ve 70. maddelerinde düzenlenen yapı malikinin sorumluluğu genel hatlarıyla incelenecektir. Borçlar kanununda kusursuz sorumluluk halleri; hakkaniyet sorumluluğu, özen sorumluluğu ve tehlike sorumluluğu […]
16 Nisan 2020

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi Kararı – Bina Maliki ve Kat Maliklerinin Ortak Tesisattan Kaynaklanan Hasardan Sorumluluğu

T.C. YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ E. 2016/270 K. 2016/1398 T. 9.2.2016 DAVA : 12-…13-… 14-… İHBAR OLUNAN : …. Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda […]
16 Nisan 2020

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi Kararı- Deprem Nedeniyle Çöken Binada Tazminat Sorumluluğunun Zamanaşımı Süresi

T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ E. 2001/8406 K. 2001/12825 T. 11.12.2001 • DEPREM NEDENİYLE ÇÖKEN BİNA ( Tazminat Davası – Zamanaşımı Başlangıcı/Binanın Tamamlanıp Teslim Edildiği Tarih ve […]
16 Nisan 2020

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi – Dere Yatağına Yapılan Binada Sel Sonucu Oluşan Hasardan Yapı Maliki, Sigortacı ve Ardiyecinin Sorumlu Olup Olmayacağı

T.C. YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 2015/14270 K. 2016/89 T. 11.1.2016 DAVA : Taraflar arasında görülen davada Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen 10.6.2014 tarih ve 2010/575-2014/165 Sayılı kararın Yargıtayca […]