velayet

14 Mayıs 2022

VELAYET DAVASI VE VELAYETİN DEĞİŞTİRİLMESİ

Velayet Davası Ve Velayetin Değiştirilmesi   Türk Medeni Kanunu’na göre Ergin olmayan çocuk, ana ve babasının velâyeti altındadır. Yasal sebep olmadıkça velâyet ana ve babadan alınamaz. […]
29 Nisan 2021

VELAYETİN DEĞİŞTİRİLMESİ

Boşanma davası süresince belki de taraflar için en zorlu konulardan biri çocuklar üzerindeki velayet hakkının belirlenmesidir. Hakim çocuğun velayet hakkının kimde olacağını belirlerken titizlikle inceleme yapmak […]
2 Mart 2021

VELAYET

Velayet sözcük anlamı olarak velilik, otorite manasına gelmektedir. Hukuki manada velayet kişiler arasındaki kan hısımlığından doğmaktadır. Çocuğun velayeti anne veya babaya aittir. Anne veya baba dışındaki […]
25 Temmuz 2018

Velayet

Yasal bir neden olmadıkça ve anne-babanın evliliği devam ettiği sürece yetişkin olmayan çocuğun(küçüğün, istisnai hallerde kısıtlıların) bakımı, korunması ve temsil edilmesi için öngörülmüş olan velayet anne […]