usulsüz tebligatın öğrenildiği tarih

26 Nisan 2020

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi – Usulsüz Tebliğin Geçerli Olması İçin, Muhatabın Usulsüz Tebliği Öğrenmiş Olduğunu Beyan Etmesi Gerekir

T.C. YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 2010/6291 K. 2010/6117 T. 31.5.2010 İHRAÇ EDİLEN ORTAĞIN ÇIKMA ALACAĞININ TAHSİLİ ( Usulsüz Tebliğ Halinde Muhatap Tebliği Öğrenmiş İse Tebligat […]