usulsüz tebligat

26 Nisan 2020

Usulsüz Tebligat

Usulsüz Tebligat Genel bir tanım verilecek olursa tebligat, tebligata yetkili makamın belirli hukuki işlemlerden haberdar edilmek için o işlemin muhatabına belli usuller çerçevesinde bildirim yapılmasıdır. Ancak […]
26 Nisan 2020

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi – Satış İlanının Usulsüz Tebliğ Edilmesi Halinde İhalenin İptali İçin Usulsüz Tebligat Nedeniyle İlgilinin Menfaatin Zedelenmiş Olmalıdır

T.C. YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ E. 2018/13353 K. 2019/3801 T. 7.3.2019 USULSÜZ TEBLİĞAT SEBEBİYLE İHALENİN İPTALİ DAVASI ( Satış İlanı Tebliğatının Usulsüz Yapıldığı/Adresin Kapalı Olduğu Gerekçesi […]
26 Nisan 2020

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi – Usulsüz Tebliğin Geçerli Olması İçin, Muhatabın Usulsüz Tebliği Öğrenmiş Olduğunu Beyan Etmesi Gerekir

T.C. YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 2010/6291 K. 2010/6117 T. 31.5.2010 İHRAÇ EDİLEN ORTAĞIN ÇIKMA ALACAĞININ TAHSİLİ ( Usulsüz Tebliğ Halinde Muhatap Tebliği Öğrenmiş İse Tebligat […]
26 Nisan 2020

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi – Borçlunun Kendisine Gönderilen Tebligatın Usulsüz Olduğunu İleri Sürerek İcra Mahkemesine Başvurması “Şikayet” Olup, İİK’nın 16/1. maddesi Gereğince, Şikayetin, Öğrenme Tarihinden İtibaren Yedi Günlük Sürede Yapılması Gereklidir

T.C. YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ E. 2018/1046 K. 2019/9007 T. 23.5.2019 GECİKMİŞ İTİRAZ TALEBİ ( Mirasçısı Tarafından Borçlunun Tebligattan Haberdar Olmadan Vefat Ettiğini İleri Sürerek – […]
26 Nisan 2020
icra hukuku

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu – Avukat Stajyeri Tebligat Kanununda Sayılan Daimi Çalışan veya Müstahdem Sıfatını Taşımamaktadır. Avukatın Yazılı Onayı Olmadıkça Stajyer Avukata Yapılan Tebliğ Geçersizdir.

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2017/2-1287 K. 2019/90 T. 7.2.2019 EVLİLİK BİRLİĞİNİN SARSILMASI NEDENİNE DAYALI BOŞANMA İSTEMİ ( Gerekçeli Kararın Stajyer Avukata Tebliğine İlişkin Avukatın […]