üçüncü kişinin kusuru

30 Nisan 2020

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu – İlliyet Bağının Kesilmesi Olasılığı Dar Yorumlanmalıdır. İlliyet Bağının Kesildiği İddiası, Sorumlu Kişiler Tarafından Açıkça İspatlanmadıkça Kabul Edilmemelidir.

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2017/11-124 K. 2019/657 T. 13.6.2019 İŞYERİ SİGORTA POLİÇESİNDEN KAYNAKLANAN RÜCUEN ALACAK İSTEMİ ( Yanıcı Parlayıcı ve Patlayıcı Maddelerin Yoğun Olarak […]
16 Nisan 2020
icra hukuku

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı – Terör Eylemi Sebebiyle Yapı Malikinin Sorumluluğunda İlliyet Bağının Kesilip Kesilmediği

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2014/3-841 K. 2016/321 T. 16.3.2016 • MADDİ TAZMİNAT DAVASI (Terör Eylemi Sebebiyle – Üçüncü Kişinin Yani Terör Örgütünün Ağır ve Kasıtlı […]