üçüncü kişi

5 Şubat 2021

ÜÇÜNCÜ KİŞİ YARARINA SÖZLEŞME

Üçüncü kişi yararına sözleşme sözleşmenin taraflarından birinin, diğer tarafa, üçüncü kişi yararına bir edim yerine getirmeyi taahhüt ettiği sözleşmedir. Sözleşmeler kural olarak iki taraflıdır. İstisnai olarak […]
4 Şubat 2020

Aile Konutu Şerhi

  Aile Konutu Şerhi ve Eşlerin Aile Konutu Üzerinde ki Tasarruf Hakkı 1.) Aile Konutu Nedir? Aile Konutu kavramına TMK’nun 194. Maddesinin gerekçesinde yer verilmiştir. Madde […]