Türk Borçlar Kanunu

30 Ağustos 2020

Kira Sözleşmesinde Sürenin Bitimiyle Sözleşmenin Sona Ermesi

Kira Sözleşmesinde Sürenin Sona Ermesi Türk Borçlar Kanunu madde 347’de, konut ve işyeri kiralarında sözleşmenin sona ermesi başlığı altında, kiracının veya kiraya verenin dava yoluna başvurmadan […]
20 Haziran 2018

Fuzuli İşgal

Bir kimsenin, taşınmazın malikinin izni/rızası olmadan bu taşınmazı işgal etmesi ya da henüz boşaltılmamış yahut sair suretle boşalmış damlı bir yapıya yine kendiliğinden girmesi durumu fuzuli […]