ttk 547

28 Mayıs 2021

EK TASFİYE(GEÇİCİ İHYA)

6102 sayılı Türk ticaret Kanunu’nun(TTK) 547.maddesinde tasfiyesi tamamlanmış bir şirketin gerekli görüldüğünden ek tasfiye için geçici olarak ihyasına karar verilebileceği belirtilmiştir. Bu kurum ek tasfiye (geçici […]