trampa

6 Ekim 2020

Yargıtay 8. Hukuk Dairesi – Davalının Mirasbırakanlar Arasında Becayiş Yapılarak Dava Dışı Taşınmazın Davacı Murisi Tarafından Kullanıldığı ve Davaya Konu Taşınmazın İse Buna Mukabil Kendileri Tarafından Kullanıldığı Şeklindeki Savunmasının Davacının Mülkiyet Hakkı Karşında Sonuca Etkili Olmayacağı/Davacının Mülkiyet Hakkına Üstünlük Tanınarak Davalının Elatmasının Önlenmesine Karar Verilmesi Gerekir

T.C. YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ E. 2018/4510 K. 2020/270 T. 16.1.2020 ELATMANIN ÖNLENMESİ İSTEMİ ( Davacının Kayıt Maliki Olduğu – Buna Göre Davalının Mirasbırakanlar Arasında Becayiş […]
6 Ekim 2020

Yargıtay 20. Ceza Dairesi – Hazırlık Hareketleri Cezalandırılmayan Hareketlerdir.

T.C. YARGITAY 20. CEZA DAİRESİ E. 2019/6812 K. 2020/1566 T. 4.3.2020 DAVA : Dosya incelendi. GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: KARAR : Yargılama sürecindeki işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığı, aşamalarda […]
2 Ekim 2020

Mal Değişim (Trampa) Sözleşmesi

Trampa sözleşmesi 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 282, 283 ve 284. maddeleri ile düzenlenmiştir. Mal değişim sözleşmesinin tanımına yer verilen TBK’nın 282. maddesi, ilga 818 sayılı […]