TMK 637

18 Eylül 2020

MİRAS SEBEBİYLE İSTİHKAK DAVASI

Miras Sebebiyle İstihkak Davası Malikin, malın zilyetliğini kazanmak için, zilyetliği haksız olarak elinde bulunduran kişiye karşı açtığı davaya istihkak davası denir. Başka bir deyişle istihkak davası, […]