ticaret kanunu

3 Ocak 2019

Çek Tazminatı

TTK’nın 783/3 maddesinde çek tazminatı düzenlenmiştir. Bu madde kapsamına göre karşılığı kısmen veya tamamen bulunmayan bir çek düzenleyen kişi, çekin karşılıksız kalan bedelinin %10’unu ödemekle yükümlüdür. […]
14 Eylül 2018

CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ

Cari Hesap Sözleşmesi Türk Ticaret Kanunu’nun 89. maddesinde iki kişinin herhangi bir hukuki sebep veya ilişkiden doğan alacaklarını teker teker ve ayrı ayrı istemekten karşılıklı olarak […]