terkin edilmiş şirkete karşı takip

22 Haziran 2020

Ticaret Sicilinden Terkin Edilen Şirkete Karşı İcra Takibi

Ticaret Sicilinden Terkin Edilen Şirkete Karşı İcra Takibi   Bilindiği üzere icra takibinin taraflarını alacaklı ve borçlu oluşturmaktadır. Alacaklı takip talebinde bulunan, borçlu ise kendisine karşı […]
22 Haziran 2020

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Kararı – Tasfiyesi Tamamlanıp Ticaret Sicilinden Silinmek Suretiyle Hukuk Alemindeki Varlığı Sona Eren ( Münfesih ) Şirketin, Yargılamanın Tarafı Olmak Ehliyeti De Bulunmamaktadır.

T.C. YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ E. 2018/9275 K. 2019/1210 T. 4.2.2019   TAKİBİN İPTALİ ( Alacaklı Şirketin Tüzel Kişiliği Ticaret Sicilinden Terkin Sonucu Son Bulduğuna Göre […]