teminat ipoteği

11 Nisan 2020

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi Kararı – Pay Devrine Karşılık Teminat İpoteği İstenebileceği Halde Sözleşmenin Feshi ve Tapu İptali

T.C. YARGITAY 15. HUKUK DAİRESİ E. 1995/2259 K. 1995/5181 T. 2.10.1995 • KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Yüklenicinin Arsa Payını Devretmesi ) • TEMİNAT İPOTEĞİ ( […]