telafi çalışması yargıtay kararı

3 Nisan 2020

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Kararı – Cumartesi Gününün Akdi Tatil Olarak Kabul Edildiği İşyerinde Telafi Çalışması Yaptırılamaz

T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ E. 2007/27667 K. 2008/5298 T. 17.3.2008 DAVA : Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkeme, isteğin reddine karar […]