tebliğ tarihi

26 Nisan 2020

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi – Usulsüz Tebliğin Geçerli Olması İçin, Muhatabın Usulsüz Tebliği Öğrenmiş Olduğunu Beyan Etmesi Gerekir

T.C. YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 2010/6291 K. 2010/6117 T. 31.5.2010 İHRAÇ EDİLEN ORTAĞIN ÇIKMA ALACAĞININ TAHSİLİ ( Usulsüz Tebliğ Halinde Muhatap Tebliği Öğrenmiş İse Tebligat […]
26 Nisan 2020
icra hukuku

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu – Avukat Stajyeri Tebligat Kanununda Sayılan Daimi Çalışan veya Müstahdem Sıfatını Taşımamaktadır. Avukatın Yazılı Onayı Olmadıkça Stajyer Avukata Yapılan Tebliğ Geçersizdir.

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2017/2-1287 K. 2019/90 T. 7.2.2019 EVLİLİK BİRLİĞİNİN SARSILMASI NEDENİNE DAYALI BOŞANMA İSTEMİ ( Gerekçeli Kararın Stajyer Avukata Tebliğine İlişkin Avukatın […]