TCK

2 Mayıs 2022

HANGİ KELİME VEYA SÖZLER HAKARET SUÇU OLUŞTURMAZ?

Hangi Sözler Hakaret Suçu Oluşturmaz?   Hakaret suçu Türk Ceza Kanunu’nun 125. Maddesinde düzenlenmiştir. TCK Madde 125 (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek […]
26 Nisan 2022

GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU

Güveni Kötüye Kullanma Suçu   TCK Madde 155 (1) Başkasına ait olup da, muhafaza etmek veya belirli bir şekilde kullanmak üzere zilyedliği kendisine devredilmiş olan mal […]
20 Nisan 2022

SUÇA TEŞEBBÜS VE GÖNÜLLÜ VAZGEÇME

Suça Teşebbüs ve Gönüllü Vazgeçme   SUÇA TEŞEBBÜS TCK Madde 35  (1) Kişi, işlemeyi kastettiği bir suçu elverişli hareketlerle doğrudan doğruya icraya başlayıp da elinde olmayan […]
15 Nisan 2022

CEZA KANUNUNUN YER BAKIMINDAN UYGULANMASI

Ceza Kanununun Yer Bakımından Uygulanması   TÜRK CEZA HUKUKUNA HAKİM OLAN İLKELER   Ülkesellik (mülkilik) ilkesi. Ceza kanununun, ülkede işlenen tüm suçlara uygulanacağını kabul eden bir […]