TBK m. 66

18 Nisan 2020

Adam Çalıştıranın Sorumluluğu

Adam çalıştıranın sorumluluğu, başkalarını emri altında çalıştıran kimsenin (istihdam edenin), kendisine yükletilmiş özen gösterme yükümlülüğünü yerine getirmemiş olduğu esasına dayanmaktadır. Kanunun aradığı özen, emri altında çalışanların […]